Årskontroller

Vi  tilbyder  strukturerede  årskontroller  til  en række  kroniske  sygdomme

Det drejer sig  om

Forhøjet  blodtryk 

Kardiovasculære sygdomme (åreforkalkningssygdomme i hjerte og hjerne)

Hjerteflimmer  ( atrieflimmer)

Sukkersyge ( diabetes type 2)

KOL

Stofskifte

Gastric bypass

Astma

Osteoporose (knogleskørhed)

Kontrollerne er strukturerede som såkaldte  forebyggelseskonsultationer og er aftalt i  lægernes overenskomst med regionerne.
Der skal foreligge  vejledninger  fra   faglige  speciallæge-selskaber for at  sygdommene kommer under aftalen.
Konsultationerne skal have et væsentligt  forebyggelses-aspekt og  indeholde drøftelse af livsstilsfaktorer som  rygning, alkohol, kost og motion.  Den medicinske  behandling forebygger endvidere komplikationer og forværring af disse sygdomme.
Ved årskontrollen  foretager vort personale undersøgelse og samtale med indsamling af oplysninger  om sygdommene og  livsstilsfaktorer.   Rygere tilbydes ofte lungefunktionsundersøgelse.   Ved forhøjet konsultations-blodtryk  udlånes blodtryksapparat til hjemme-målinger.  Medbring iøvrigt  gerne  egne nedskrevne målinger af blodtryk og blodsukre.  Medbring gerne din medicin/medicin-liste og også gerne  astma/KOL-medicin.

Ved  årskontroller  foretager vi  justering af behandling af sygdommene  jvnf  opdaterede retningslinjer fra specialister og myndigheder  og justerer medicin under hensyntagen til virkning og bivirkning.  Der udføres receptfornyelse til det følgende år, hvor du så skal booke tid til ny årskontrol.   Recepter lægges på  den såkaldte receptserver og kan indløses på alle apoteker i landet.
Der bliver aftalt efterfølgende konsultationer efter behov,  hvis behov for  justering af sygdomsbehandling og/eller motivation for  hjælpe til  ændring af livsstilsfaktorerne som   rygning, alkohol, kost og motion.

Opret dig gerne på vores hjemmeside, så kan du få svar på prøverne fra årskontrollen denne vej.

Vi skriver løbende folk med disse sygdomme op til kontrol når vi bliver opmærksom på det.  Kontakt gerne personale og læger hvis du vil omfattes af  årskontrollerne ved ovennævnte sygdomme.