Årskontroller

Vi  tilbyder  strukturerede  årskontroller  til  en række  kroniske  sygdomme

Det drejer sig  om

Forhøjet  blodtryk
Kardiovasculære sygdomme (åreforkalkningssygdomme i hjerte og hjerne)
Hjerteflimmer  ( atrieflimmer)
Sukkersyge ( diabetes type 2)
KOL

Kontrollerne er strukturerede som såkaldte  forebyggelseskonsultationer og er aftalt i  lægernes overenskomst med regionerne.
Der skal foreligge  vejledninger  fra   faglige  speciallæge-selskaber for at  sygdommene kommer under aftalen.
Konsultationerne skal have et væsentligt  forebyggelses-aspekt og  indeholde drøftelse af livsstilsfaktorer som  rygning, alkohol, kost og motion.  Den medicinske  behandling forebygger endvidere komplikationer og forværring af disse sygdomme.
I honoraraftalen med regioner er det et krav at der ikke afholdes en almindelig konsultation samme dag.  Bemærk dette.   Hvis du er blevet syg på  dagen  kigger vi selvfølgelig på det,  hvis du ønsker det, og så kan vi flytte  årskontrollen til en anden dag.

Forud for selve årskontrollen   foretager vort personale forundersøgelse og samtale med indsamling af oplysninger  om sygdommene og  livsstilsfaktorer.   Rygere tilbydes ofte lungefunktionsundersøgelse.   Ved forhøjet konsultations-blodtryk  udlånes blodtryksapparat til hjemme-målinger.  Medbring iøvrigt  gerne  egne nedskrevne målinger af blodtryk og blodsukre.  Medbring gerne din medicin/medicin-liste og også gerne  astma/KOL-medicin.

Ved selve  årskontrollen hos lægen  foreligger der således svar på forundersøgelse inklusiv  blodtryksmålinger  og oplysninger om  livsstilsfaktorer.
Ved årskontroller  foretager vi  justering af behandling af sygdommene  jvnf  opdaterede retningslinjer fra specialister og myndigheder  og justerer medicin under hensyntagen til virkning og bivirkning.  Der udføres receptfornyelse til det følgende år.   Recepter lægges på  den såkaldte receptserver og kan indløses på alle apoteker i landet.
Der bliver aftalt efterfølgende konsultationer efter behov,  hvis behov for  justering af sygdomsbehandling og/eller motivation for  hjælpe til  ændring af livsstilsfaktorerne som   rygning, alkohol, kost og motion.

For at kunne indkalde dig til næste årskontrol vil gerne have at du  opretter dig på vores  hjemmeside , sådan at vi kan indkalde dig på mail  ( selvfølgelig kun hvis du har mail)  .

Vi skriver løbende folk med disse sygdomme op til kontrol når vi bliver opmærksom på det.  Kontakt gerne personale og læger hvis du vil omfattes af  årskontrollerne ved ovennævnte sygdomme.  Andre sygdomme   følges  også med visse regelmæssige kontroller  men ikke I ovennævnte  program.   Astma og knogleskørhed kommer muligvis med inden for det kommende år.