Influenzavaccination

Årets influenzavaccine gives i perioden 01.11.19-15.01.20.

Influenza vaccination er gratis  for  personer der er fyldt 65 år,  for førtidspensionister,  kronisk syge,  personer med svær overvægt og personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

For gravide i 2. og 3. trimester er vaccinen gratis til udgangen af februar måned.