Sygeplejerske

Formål med sygeplejerske i vor lægepraksis

Aflaste lægerne fra en række konsultationer.
Kvalitetsløft i klinikkens forebyggende aktivitet
Øget tilgængelighed til lægernes øvrige konsultationer

Afgrænsning af sygeplejerskens arbejde i forhold til vore lægesekretærer

Vore dygtige lægesekretærer fortsætter med deres hidtidige opgaver incl laboratoriearbejde og blodprøvetagning m.m.
Sygeplejerskens arbejde vil primært være som aftalte og planlagte konsultationer

Hvilke konsultationer udfører sygeplejersken

Selvstændige kontroller hver 3., 6. eller 12. måned ved
Forhøjet blodtryk
Forhøjet cholesterol
Sukkersyge
Rygerlunger (KOL)

Astma

Osteoporose

 

Ved kontrollerne vil der også være fokus på kost, rygestop, motion og øvrige livsstilsfaktorer.
Årskontrol foregår oftest hos lægen og udføres i fødselsmåned.

Helbredscheck incl blodtryk og kolesterol-måling før lægekonsultationen og med fokus på livsstilsfaktorer og forebyggelse

Indledende undersøgelser ved mistanke om forhøjet blodtryk mhp at fastslå diagnosen forhøjet blodtryk inden medicinsk behandling iværksættes.

Tekniske undersøgelser: EKG, lungefunktion, måling af blodtryk i benene.
Halspodning. Øreskyl.

Rejsevaccinationer og rejsekonsultationer.

Influenzavaccinationer, børnevaccinationer og visse andre vaccinationer.

P-pillekontrol.

Celleskrab.

Fjernelse af “dimser”.

Andre: diætvejledning m.h.p. vægttab. Sårpleje. Fjernelse af sting og agraffer.

Sygeplejerskens samarbejde med lægerne

Sygeplejerskens konsultationer udføres i nært samarbejde med lægerne.
Sygeplejersken har mulighed for at kontakte lægen under og efter konsultationen.
Sygeplejerskens arbejde bliver superviseret.
Opgaver som ikke hører under sygeplejerskens kompetenceområde udføres som hidtil af lægerne.