Uddannelseslæger

Uddannelseslæger:

Uddannelsespraksis for reservelæger

Vores praksis er også uddannelses-praksis for reservelæger.Alle læger skal gennem 1år grunduddannelse, hvor ½ år kan foregå i lægepraksis. De læger der ønsker at blive praktiserende læge skal gennem yderligere 4-5 års uddannelse, hvor 4 gange ½ år foregår i lægepraksis og resten som ansættelse på sygehus-afdelinger.

Undervisning og supervision

Reservelægen har mulighed for at rådspørge den praktiserende læge ved behov i dagens løb. Hver dag gennemgår reservelæge sammen med den praktiserende læge dagens patienter. Din praktiserende læge har derfor mulighed for at følge med i din tilstand.

Kan man sige nej til at komme ind til reservelægen

Ja det er selvfølgeligt i orden. Sig det til sekretæren

 

 

 

Evaluering af vor tidligere uddannelseslæge  Steffen Holst Holmvard

“Jeg har været reservelæge hos Lægerne i Gug i perioden 2009 – 2013, i samlet 1,5 år, som led i min uddannelse til speciallæge i almen medicin.

Som uddannelseslæge vil jeg fremhæve følgende:

-Fokus på at uddanne dig og styrke dine kompetencer igennem daglig fast planlagt supervision, også indeholdende de udbytterige “fluen på væggen”-konsultationer.

-Selvstændighed -du har i høj grad mulighed for at arbejde selvstændigt med mulighed for at rådføre dig hos dine kolleger akut ved behov herfor.

-Blodprøver, standard-undersøgelser (EKG, Lungefunktionsundersøgelser mv.) udføres af praksispersonale hvilket frigiver ressourcer til at du kan fokusere på det lægefaglige.

-Lægerne og personalet er harmoniske, meget imødekommende, og oprigtigt interesserede i at give dig et uddannelsesmæssigt udbytte.

-Patientsammensætningen er fordelagtig i uddannelsesøjemed uden dominerende komplekse problemstillinger.

-Fagligt højt niveau. Man er aktive med kurser, 12 mandsforeninger, supervisionsgrupper.

-Godt samarbejde med hjemmesygeplejersker, og andre speciallæger.

-Patienterne er vant til uddannelseslæger, og er ifht generelt positivt indstillede.

-Praksis nåes nemt med offentlig transport / cykel fra Aalborg centrum eller stor-Aalborg

Jeg vil derfor klart anbefale denne praksis som uddannelsessted, både for basislæger, såvel som læger der er på vej til at blive almen medicinske speciallæger.

Har du opklarende spørgsmål, eller bare har brug for et umiddelbart indtryk, er du velkommen til at kontakte mig herom:

steffen19@hotmail.com

Mvh Steffen Holst Holmvard”